top of page
О нас

Centrul de cercetare a culturii muzicale naționale (creație componistică și folclor) (în continuare Centrul) este o structură a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și a Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie a AMTAP, fiind înființat prin decizia Senatului AMTAP (procesul-verbal nr.4 din 29.11.2023).

Centrul nu deține statut de persoană juridică.

Centrul își bazează activitatea pe următoarele acte juridice naționale și instituționale interne: Codul Educației al Republicii Moldova (nr.152 din 17 iulie 2014); Codul cu privire la știință şi inovare al Republicii Moldova (COD nr.259 din 15 iulie 2004 cu completări ulterioare); Ordinele și regulamentele Ministerului educației și cercetării, ale Ministerului Culturii și ale organizațiilor sus-puse; Regulamentul privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1007 din 10 decembrie 2014 cu completări ulterioare (Monitorul Oficial nr.386–396 din 26 decembrie 2014, art.1101); Regulamentul Școlii Doctorale Studiul Artelor și Culturologie (aprobat de Consiliul Științific, pr.-verb. nr.3 din 18 aprilie 2019, revăzut și aprobat la Consiliul Științific din 10 mai 2020 și la ședința Senatului AMTAP din 24 iunie, 2020, pr.-verb. nr.7); Strategia de cercetare și creație a AMTAP pentru anii 2022–2026, Carta Universitară a AMTAP; Regulamentul activității științifice și de creație a AMTAP; Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de cercetare a culturii muzicale naționale (creație componistică și folclor) al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Misiunea Centrului de cercetare este de a continua și dezvolta procesele de cercetare desfășurate anterior, în cadrul proiectelor științifice ale AMTAP.

Scopul principal al Centrului este axat pe desfășurarea activităților de cercetare, promovare și valorificare a muzicii academice și a folclorului muzical din Republica Moldova, prin:

 • digitalizare și completare a bazei de date digitale a unor materiale de arhivă ce nu sunt cunoscute sau cercetate anterior;

 • promovare și diseminare a acestor materiale, prin editarea de registre și cataloage; asigurarea accesului la baza de date digitală; promovarea pe scenele de concert a repertoriului de muzică națională și folclor etc., în țară și peste hotare;

 • efectuarea cercetărilor științifice fundamentale, precum şi ale celor cu caracter aplicativ şi științific-didactic — ca bază pentru acumularea de noi cunoștințe, însușirea noilor tehnologii, consolidarea colectivului științific conform direcțiilor prioritare ale dezvoltării științei, tehnologiei și tehnicii din Republica Moldova;

 • dezvoltarea unor noi forme de cooperare cu organizații științifice și educative, în scopul soluționării comune a unor probleme importante;

 • creșterea nivelului științific prin antrenarea în activitatea științifică şi artistică a cadrelor tinere — doctoranzi, masteranzi și studenți din anii superiori, inclusiv a celor ce elaborează lucrări de licență și de master;

 • organizarea activităților de promovare a creativității științifice şi artistice;

 • implementarea rezultatelor obținute în arta şi cultura națională şi în învățământul artistic.

Organigrama Centrului de cercetare a culturii muzicale naționale

 

Baza tehnico-materială


Baza tehnico-materială necesară desfășurării activității de cercetare în cadrul Centrului este constituită din baza materială destinată exclusiv activității de cercetare științifică, fiind procurată din sursele financiare ale proiectelor de cercetare.

Centrul de cercetare își desfășoară activitatea în spațiile prestabilite în cadrul proiectelor științifice desfășurate anterior la AMTAP: Strada Mateevici, 87, Blocul 2, Sala nr. 10 și 11. 

LISTA ECHIPAMENTULUI DE CERCETARE

 • 3 PC — calculatoare, cu acces la internet.

 • 4 monitoare PHILIPS.

 • Server DELL.

 • Imprimanta CANON i-sensys LBP 3250.

 • MFP CANON Imagerunner 2318.

 • 2 MFP CANON i-sensys 3010.

 • Videoproiector OPTOMA.

 • Camera video JVC Everio.

 • 2 Notebooks NB ASUS 15.6" Vivobook Pro 15 OLED K3500PC (Core i7-11300H 16Gb 512Gb).

 • Aparat foto/Cameras: Canon EOS 6D Mark II DSLR Camera (Body Only).

 • Obiectiv foto/Lens(es): CANON 100mm F2.8 Macro.

 • Serverul bazelor de date NAS SYNOLOGY "DS1520+", 5-bay, Intel Celeron 4-core 2-2.7Ghz, 4Gb+4Gb*1, 4x1GbE, 2xM.2 NVMe.

 • Tripod with 90-degree capable center column Manfrotto 190XPRO3-3W.

 • Triger sincronizator/Wireless remote (to control flash) and AAA batteries Godox Xpro-C TTL for Canon.

 • 2 Softboxes Godox SB-BW-6090.

 • 2 Stativ/Compact Light Stand: WEIFENG W806.

 • Set de lumină/Lighting Kit Checklist: Godox SK400II Studio Strobe.

 • Router Wi-Fi RouterBoard.

DATE DE CONTACT

Adresa: str. A. Mateevici 87, Chișinău, MD 2009, Republica Moldova

 

Director — BALABAN Larisa, dr., conf. univ.

e-mail: larisa.balaban@amtap.md

tel.: +373 686 399 14

Vicedirector — BUNEA Diana, dr., prof. univ.

e-mail: diana.bunea@amtap.md

tel.: +373 794 079 45

Membrii:

 • Secția Muzica academică

CIOBANU-SUHOMLIN Irina, dr., prof. univ., Maestru în Artă

e-mail: irina.ciobanusuhomlin@amtap.md

tel.: +373 696 188 35

 

 • Secția Folclor muzical

BADRAJAN Svetlana, dr., prof. univ., Maestru în Artă

e-mail: sbadrajan@yahoo.com

tel.: +373 696 616 22

SLABARI Nicolae, dr., conf. univ.

e-mail: nicolae.slabari@amtap.md

tel.: +373 694 122 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bottom of page