top of page
                                        НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. AXIONOV, Vladimir. Studii muzcologice. Cluj-Napoca: MediaMusica, 2012. 195 p. ISBN 978-606-645-011-9.
2. BADRAJAN,  Svetlana.  File  din  istoria  etnomuzicologiei  naționale  în  perioada   postbelică. 
3. BADRAJAN,  Svetlana.  Primii cercetători etnomuzicologi în Basarabia postbelică: Gleb Ciaicovschi-Mereșanu.
4. Publicații muzicologice ale profesorilor Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (1946–2016): Bibliografie. Alcătuitori: Matvei Braşovean, Aurelia Gribincea. Chişinău: AMTAP, 2020. 489 p. ISBN 978-9975-3453-0-9.
5. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.2 (25), 2015. Chişinău: VALINEX, 2015. 186 p. ISSN 2345-1408.
6. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.1 (28), 2016. Chişinău: VALINEX, 2016. 156 p. ISSN 2345-1408.
7. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.1 (30), 2017. Chişinău: FOXTROT, 2017. 195 p. ISSN 2345-1408.
8. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.1 (34), 2019. Chişinău: VALINEX, 2019. 170 p. ISSN 2345-1408.
9. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.2 (37), 2020. Chişinău: VALINEX, 2020. 205 p. ISSN 2345-1408.
10. STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică. Nr.2 (39), 2021. Chişinău: VALINEX, 2021. 164 p. ISSN 2345-1408. E-ISSN 2345-1831.
11.„Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (2015, Chișinău). „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 23 iunie 2015, Chișinău: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: VALINEX, 2015. 70 p. ISBN 978-9975-9617-6-9.
12.„Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (2, 2016, Chișinău). „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (Ediția a II-a), 27 septembrie 2016, Chișinău: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: VALINEX, 2016. 75 p. ISBN 978-9975-4461-2-9.
13. „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (3, 2017, Chișinău). „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (Ediția a III-a), 26 septembrie 2017, Chișinău: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: VALINEX, 2017. 135 p. ISBN 978-9975-3126-7-7.
14. „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (4, 2018, Chișinău). „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (Ediția a IV-a), 25 septembrie 2018, Chișinău: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: VALINEX, 2018. 103 p. ISBN 978-9975-3119-1-5.
15. „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (5, 2019, Chișinău). „Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)”: Conferinţa Ştiinţifică Internaţională (Ediția a V-a), 25 septembrie 2019, Chișinău: Rezumatele comunicărilor. Chişinău: VALINEX, 2019. 118 p. ISBN 978-9975-68-377-7.
16. „Patrimoniul    muzical    în    contemporanietate    (folclor    şi    creaţie componistică)”,  simpozion științific cu participare internațională (Chișinău, 2019). Simpozion științific cu participare internațională „Patrimoniul muzical în contemporanietate (folclor şi creaţie componistică)”: Centenar Gleb Ciaicovschi-Mereșanu (1919–2019). Chișinău: VALINEX, 2019. 56 p. ISBN 978-9975-68-371-5.
bottom of page