top of page
Организованные научные мероприятия

Au fost organizate în cadrul proiectului și s-au desfășurat:                        

  • Conferința Științifică Internațională Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova (22 februarie 2022);

  • Masa rotundă științifică Probleme actuale ale salvgardării Patrimoniului muzical al Republicii Moldova, I ediție (27 octombrie 2021);         

  • Masa rotundă științifică Probleme actuale ale salvgardării Patrimoniului muzical al Republicii Moldova, ediția a II-a  (29 decembrie 2022).

Au fost organizate în cadrul AMTAP de membrii proiectului și s-au desfășurat:

  • Conferința națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare (10 decembrie 2021);

  • Conferința națională a doctoranzilor și conducătorilor de doctorat Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare (9 decembrie 2022); 

  • Conferență Științifică Internațională Învățământul artistic — dimensiuni culturale (7 aprilie 2023);

  • Manifestarea științifică Centenar Gheorghe Neaga (25 martie 2022);

  • Conferința științifico-practică a studenților și masteranzilor AMTAP Democrația și educaţia prin cultură — repere ale integrării europene (12 mai 2023)

 

bottom of page