top of page

Докторские диссертации защищены по материалам проекта.

 • Teză de doctor în studiul artelor și culturologie Cântecul propriu-zis din Valea Nistrului. Autor: Vasile Drăgoi. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat științific, cercetare). Data susținerii: 24 noiembrie 2022. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teza de doctor în arte Ornamentica în repertoriul lăutarilor violoniști din spațiul folcloric al Moldovei istorice: particularități interpretative. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Vitalie Grib. Data susținerii: 1 iulie 2022. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Tradiții și inovații în arta de interpretare la naiul românesc la confluența secolelor XX–XXI. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat științific, cercetare). Autor: cercetător, membru al proiectului, Andrei Druță. Data susținerii: 27.04.2023. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Principii de realizare și interpretare a lucrărilor academice transcrise pentru acordeon. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Petru Știuca. Data susținerii: 16 iunie 2023. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Noi abordări interpretative în creațiile violonistice de inspirație folclorică a compozitorilor din Republica Moldova scrise la confluența secolelor XX–XXI. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Radu Tălămbuță. Data susținerii: 26 ianuarie 2024. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

Teze de doctor elaborate în baza materialelor proiectului:

 • Teză de doctor în studiul artelor Acordeonul ca instrument solistic și de acompaniament în muzica populară din Repubilca Moldova. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Igor Dermenji. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului. 

 • Teză de doctor în studiul artelor Dezvoltarea tehnicilor noi de interpretare la nai în contextele didactic și artistic contemporan. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Ion Malcoci. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului. 

 • Teză de doctor în studiul artelor Fanfara în cultura muzicală națională: repertoriu și particularități interpretative. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Oleg Cazacu. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Mijloace de expresie și tehnici de interpretare noi la acordeon în muzica universală la confluența secolelor XX–XXI. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Sergiu Mârzac. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Muzica instrumentală de cameră a compozitorului Alexander B. Mulear: proprietăți stilistice și de gen. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat științific, cercetare). Autor: Daniela Trocinel. Conducător științific: Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului. 

 • Teză de doctor în studiul artelor Noi abordări interpretative a creațiilor de inspirație folclorică pentru flaut a compozitorilor din Republica Moldova. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Ioan Negură. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Particularitățile interpretative și structurale ale romanței populare urbane românești. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Diana Văluță-Cioinac. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Repertoriul academic original pentru țambal: istorie și contemporaneitate. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Valeriu Cașcaval. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Simbioze stilistice în genul de concert instrumental contemporan. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Marian Ungur. Conducător științific: Irina Ciobanu-Suhomlin, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Stiluri și tehnici de interpretare la țambal în culturile muzicale din spațiul Europei centrale și de est (abordare prin viziunea componistică proprie). Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Anastasia Alexandreanu. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Sursa folclorică în configurarea gândirii muzicale a compozitorului Vlad Burlea. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat științific, cercetare). Autor: Elena Mardari. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.

 • Teză de doctor în studiul artelor Tehnici și procedee de interpretare la contrabas în practică jazzistică. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Igor Socican. Conducător științific: Diana Bunea, dr., conf. univ., membru al echipei proiectului. 

 • Teză de doctor în studiul artelor Valorificarea mijloacelor tehnico-expresiveși interpretative ale trompetei în creația compozitorilor din Republica Moldova. Program de doctorat: 653.01. — Muzicologie (doctorat profesional, creație). Autor: Dumitru Hanganu. Conducător științific: Svetlana Badrajan, dr., prof. univ., membru al echipei proiectului.
   

 

bottom of page